понеділок, 4 липня 2022 рокуRSS

10-рiччя Товариства української культури в Угорщинi

19.11.2001, Степан Ваш.

Широкомасштабнi ювiлейнi заходи протягом 16-18 листопада у Будапештi i прибалатонькому мiстi Тiгaнь, органiзувало, вiдзначаючи 10-рiччя своєї дiяльностi, Товариство української культури в Угорщинi.

Три важливi подiї увiбрало у себе це святкування - вiдзначення 10-рiччя державної незалежностi України, проведення у цi днi в Будапештi Х зїзду Європейського конгресу українцiв i вiдкриття у м. Тiгань пам'ятника угорському королю Андрашу та його українськiй дружинi Анастасiї. Остання подiя є знаковою для України i Угорщини, що з давнiх-давен сповiдують принцип добросусiдства - зазначив, вiтаючи учасникiв урочистого святкування i ювiлейного гала-концерту в Будапештi, Мiнiстр культури i мистецтва України Юрiй Богуцький. З нагоди ювiлею мiнiстр передав вiтання

Президента i уряду України Товариству української культури, пiдкреслив значення дiяльностi ТУКУ в утвердженнi української духовностi, змiцненнi українсько-угорського спiвробiтництва. Пам'ятним дiамантом у вiночку добрих культурних справ українцiв Угорщини назвав, виступаючи перед ювiлярами, Посол України в Угорськiй Республiцi Орест Климпуш зведення у Тiганi скульптурної композицiї королiвському подружжю - символу українсько-угорського єднання. Лише у вiльнiй, демократичнiй Угорщинi могло такрозквiтнути українське культурне товариство, яке додає нових барв i українсько-угорським культурним зв'язкам. Орест Климпуш, висловивши вдячнiсть угорському уряду

за турботу про українську та iншi нацiональнi меншини, оголосив, що Голова ТУКУ Ярослава Хортянi нагороджена високою нагородою України - Орденом Княгинi Ольги. Вiд iменi Мiнiстерства закордонних справ України посол вручив групi активiстiв товариства, зокрема Наталi Драгомановiй-Бартої - внучцi Михайла Драгоманова, Наталі Шайтош та Юрію Кравченку віце-президентам Державного Самоврядування Українців Угорщини - Почеснi Грамоти з нагоди 10-рiччя незалежностi України i 10-рiччя ТУКУ та за особистий внесок у справу консолiдацiї свiтового українства. Зi словами побажань подальшого процвiтання ТУКУ виступили Митрополит Львiвський i Сокальський Української православної церкви Київського патрiархату Андрiй, Генеральний секретар Свiтового Конгресу Українцiв Вiктор Педенко, Голова Європейського Конгресу Українцiв Левко Довгович, Голова Української Всесвiтньої Координацiйної Ради Михайло Горинь та iншi гостi свята.

Барвиста палiтра своєрiдної української культури, твореної аматорами i професiоналами рiзних поколiнь ТУКУ, розгорнулася перед глядачами ювiлейного гала-концерту. У фойє Болгарського будинку культури, де вiдбувалося святкове дiйство, демонструвалися дитячi малюнки образотворчої студiї, картини професiйних художникiв Андрiя Манайла i Олега Марченка. На сценi декламаторське вмiння демонстрували вихованцi Недiльної школи, мистецтво народного спiву - хор "Берегиня", вокальний ансамбль "Русалки", запальних українських танцiв - нещодавно створена танцювальна група товариства. Загалом же всi основнi заходи, види дiяльностi вiдображенi у спецiальному "Ювiлейному альбомi", яку презентувала публiцi Голова ТУКУ Ярослава Хортянi. Мистецтвом спiву подiлилися з ювiлярами Мукачiвський хор хлопчикiв iз Закарпаття та вокально-iнструментальний гурт Iвано-Франкiвської фiлармонiї. Органiзувати велелюдне й багатобарвне українське свято в Будапештi допомогли Державне та Столичне самоврядування українцiв Угорщини, Посольство України в Угорськiй Республiцi, Фонд Етнiчних i Нацiональних меншин та Мiнiстерство культури Угорщини.